Rusza nabór wniosków w programie "Mój Deszcz". Do 4 tys. zł dofinansowania za łapanie deszczówki w mieście Gliwice.

Data dodania: 16-06-2021

"Mój deszcz" to najnowszy program, w którym Gliwiczanie mogą otrzymać nawet 4 tys. zł dopłaty na wykonanie zbiorników na deszczówkę.
Na stronie internetowej, miasto Gliwice uzasadnia, że łapanie deszczówki to szereg korzyści.
"Utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych".

Lokalny program "Mój Deszcz" ma na celu zachęcić do zbierania deszczówki. Program, o którym mowa jest elementem Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.
Propozycja dotacji mówi, że mieszkańcy mogą liczyć na częściowy lub całkowity zwrot poniesionych kosztów w celu zakupu i zainstalowania pojemników do wody deszczowej.

Gliwicki program „Mój Deszcz" ma stanowić uzupełnienie programu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda".
Ponieważ pula środków WFOŚiGW zarówno w 2020, jak i 2021 roku bardzo szybko się wyczerpała, dlatego miasto Gliwice postanowiło uruchomić miejski program. „Gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać” – podkreśla w swoim artykule Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

"Mój Deszcz" to do 4 tys. zł dofinansowania

Gliwice dofinansują do 85 proc. kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności do 10 m3, dofinansowanie dotyczy to także zbiorników dekoracyjnych. Jednak kwota dotacji nie może przekroczyć 4 tys.zł jednorazowego wsparcia.
Kwota przeznaczona do programu "Mój Deszcz" wynosi pół miliona złotych.

W tej chwili planowane są kolejne edycje, w których miasto chce udzielać także dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych. Planowane programy mają być elastyczne, zostaną dostosowywane w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.

"Mój Deszcz" - jak złożyć wniosek?
O dofinansowanie mogą się ubiegać mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Wniosek o dopłatę znajduje się pod adresem; https://bip.gliwice.eu/gospodarowanie-wodami
Uzupełnione dokumenty można wysłać pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice), lub złożyć osobiście do Biura Obsługi Interesantów w pokoju 106. Możliwe jest też wysłanie skanów dokumentów z załącznikami na adres gw@um.gliwice.pl.
 
Czas trwania programu jest ograniczony czasowo, wnioski należy składać do 15 lipca. Pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną skierowane do wypłacenia gotówki, która będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.
 
Galeria
 mój_deszcz dotacje_do_deszczówki zbiornik_do_deszczówki

Pozostałe wpisy na blogu

 • kontener_samowyładowczy
  12-05-2022

  Kontenery samowyładowcze

  Kontenery samowyładowcze do szybkiego i wygodnego transportu i magazynowania. 
   

 • nadstawka_paletowa
  09-05-2022

  Nadstawka na paletę - jaką wybrać?

  Nadstawki zwiększają funkcjonalność palet. Tworzą z nich skrzynie, które ułatwiają przechowywanie i transport.

 • waga_paletowa
  04-05-2022

  Warunki użytkowania i prawidłowe ustawienie wagi paletowej

  Waga paletowa składa się z pomostu wagowego malowanego proszkowo oraz miernika.